Công ty hợp danh

Thành lập công ty hợp danh

Thành lập công ty hợp danh

Công ty chúng tôi xin hướng dẫn các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc đăng ký thành lập công ty hợp danh Trước hết Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty và hoạt động kinh doanh dưới một tên chung. Các chủ sở hữu này được gọi là … Đọc Thêm