Hộ cá thể

Hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể

Hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể

Cá nhân là công dân Việt Nam có thể đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh.  Cá nhân này đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ.  Một nhóm người hoặc một hộ gia đình cũng có thể dang ky kinh doanh loại hình doanh nghiệp hộ kinh doanh. Hồ sơ đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh … Đọc Thêm