Chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp

Tư vấn chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Tư vấn chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên là hình thức tái cơ cấu lại doanh nghiệp thông qua hoạt động chuyển đổi loại hình hoạt động công ty từ Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên. Chủ sở hữu công ty chỉ được chuyển đổi công ty khi đã góp đủ … Đọc Thêm

Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần

Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần

I)Các phương thức chuyển đổi từ công ty TNHH thành công ty cổ phần: a) Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác; b) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác … Đọc Thêm

Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn luật doanh nghiệp, đội ngũ chuyên viên của chúng tôi có rất nhiều kinh trong việc làm thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp, nên quý khách có thể yên tâm khi đến với dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của chúng tôi, mọi công tác chuẩn bị giấy tờ, … Đọc Thêm