Thay đổi trụ sở công ty

Thủ tục thay đổi trụ sở công ty

Thủ tục thay đổi trụ sở công ty

  Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế: Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty (địa chỉ trụ sở chính) có hai trường hợp như sau: Trường hợp 1: Chuyển trụ sở … Đọc Thêm

Thay đổi địa chủ trụ sở của công ty cổ phần

Thay đổi  địa chủ trụ sở  của công ty cổ phần

Công ty chúng tôi xin hướng dẫn các giấy tờ, tài liệu cần thiết để thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty cổ phần:  Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty (địa chỉ trụ sở chính) có hai trường hợp như sau: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với … Đọc Thêm