Giải Thể Doanh Nghiệp

PHÂN BIỆT PHÁ SẢN VÀ GIẢI THỂ

Nếu nhìn vào hiện tượng thì giữa phá sản và giải thể có nhiều điểm trùng hợp như: Chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp, Diễn ra quá trình phân chia tài sản còn lại của doanh nghiệp, Giải quyết quyền lợi cho người làm công... Tuy nhiên, về bản chất thì nó là hai hiện tượng khác nhau: a. … Đọc Thêm

THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp về mặt pháp lý cũng như trên thực tế theo trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp và điều kiện do Luật Doanh nghiệp quy định. Vậy làm thể nào để giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH 1 thành viên ? Hiện nay trên thực tế có … Đọc Thêm