Phá Sản Doanh Nghiệp

THỦ TỤC PHÁ SẢN CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TNHH

Thủ tục phá sản, phá sản công ty Cổ Phần, TNHH 1. Đối tượng có thể bị áp dụng các quy định của Luật Phá sản doanh nghiệp: Theo quy định tại Điều 2 thì Luật Phá sản áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gọi chung là hợp tác xã) được … Đọc Thêm

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

Đối tượng áp dụng 1. Thẩm quyền của Tòa án - Tòa án nhân dân cấp tỉnh nhận đơn và giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp; Hợp tác xã theo Luật hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. - Toà án … Đọc Thêm