Luật sư tranh tụng

TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

Tư vấn pháp luật đất đai Quan hệ pháp luật đất đai được đánh giá là quan hệ pháp luật phức tạp so với các quan hệ pháp luật khác tại Việt Nam. Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng theo đúng các quy định của pháp luật, Công ty tư vấn big sailing Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn … Đọc Thêm

TƯ VẤN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN

Tư vấn chuyển nhượng dự án Trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, khi đầu tư dự án có thể đi theo hai chiều hướng. Một là, doanh nghiệp đầu tư dự án để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp. Hai là, doanh nghiệp đầu tư dự án để kinh doanh chuyển nhượng dự án nếu … Đọc Thêm

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp

Cơ sở pháp lý: Luật Đất đai năm 2013 Nội dung phân tích: Về thủ tục chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất. Bước 1: Có văn bản gửi Ban quản lý các KCN xin chủ trương chuyển nhượng toàn bộ tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất (nêu rõ … Đọc Thêm

THỰC HIỆN THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Luật sư đại diện cho doanh nghiệp hoàn thành thủ tục chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất + Tư vấn cho doanh nghiệp phương án tối ưu, tiết kiệm chi phí nhất + Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ…giao cho doanh nghiệp ký tên, đóng dấu + Thay mặt doanh nghiệp làm việc với các cơ quan chức năng, hoàn … Đọc Thêm

TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

Mặc dù, hệ thống pháp luật đất đai của nước ta ngày càng được hoàn thiện, tuy nhiên mức độ phức tạp của nó đã gây không ít khó khăn cho người dân trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Với dịch vụ tư vấn đất đai, chúng tôi đem đến sự bảo đảm pháp lý và thuận tiện trong việc thực hiện … Đọc Thêm

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN TRÊN GCN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHƯA CÓ TRONG SỔ ĐỎ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN TRÊN GCN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHƯA CÓ TRONG SỔ ĐỎ 1. Cơ sở pháp lý - Luật đất đai năm 2013 - Nghị định số 43/2014/NĐ - CP quy định chi tiết thi hành một số điêu của luật đất đai... 2. Trình tự thực hiện          - Công dân nộp hồ sơ đầy đủ tại bộ phận một cửa … Đọc Thêm

ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Về việc gia hạn sử dụng đất Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì tiếp tục … Đọc Thêm

THỦ TỤC GIA HẠN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp. Các bước thực hiện đối với cá nhân (tổ chức): - Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ; - Nộp hồ sơ tới Phòng Tài nguyên và Môi trường … Đọc Thêm

THỦ TỤC GIA HẠN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

THỦ TỤC GIA HẠN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC a. Trình tự thực hiện: - Trước khi hết hạn sử dụng đất sáu (06) tháng, người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nộp hai (02) bộ hồ sơ tại Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc. + Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày … Đọc Thêm

CĂN CỨ XÁC ĐỊNH VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT ỔN ĐỊNH

Theo quy định tại điều 21 - Nghị định số 43/2014/NĐ - CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai: Điều 21. Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định 1. Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích … Đọc Thêm

Trang 1 trên 212