Luật sư đại diện

THỰC HIỆN THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Luật sư đại diện cho doanh nghiệp hoàn thành thủ tục chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất + Tư vấn cho doanh nghiệp phương án tối ưu, tiết kiệm chi phí nhất + Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ…giao cho doanh nghiệp ký tên, đóng dấu + Thay mặt doanh nghiệp làm việc với các cơ quan chức năng, hoàn … Đọc Thêm