Luật sư tranh tụng

XÁC ĐỊNH LOẠI ĐẤT

Căn cứ để xác định loại đất, được quy định tại luật đất đai năm 2013. Điều 11. Căn cứ để xác định loại đất Việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ sau đây: 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 … Đọc Thêm

Cuộc đại khủng hoảng và chính sách bảo hộ nhập khẩu: Vai trò của các rào cản thương mại tạm thời

Cuộc đại khủng hoảng và chính sách bảo hộ nhập khẩu: Vai trò của các rào cản thương mại tạm thời

Cuộc đại khủng hoảng giai đoạn 2008 – 2009 ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu so với cuộc đại suy thoái thập niên 30. Tuy nhiên, một điểm khác biệt cơ bản giữa Cuộc đại khủng hoảng và cuộc đại suy thoái là sự suy giảm kinh tế toàn cầu giai đoạn 2008 – 2009 không dẫn tới làn sóng ồ ạt của … Đọc Thêm

Đánh giá tổng thể tình hình kinh tế- xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập Tổ chức thương mại thế giới

Đánh giá tổng thể tình hình kinh tế- xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập Tổ chức thương mại thế giới

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) Tóm tắt Trong thời gian qua, quá trình HNKTQT, trong đó có gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã đem lại những kết quả tích cực và có những tác động sâu sắc đến nền kinh tế và xã hội Việt Nam. Việc tiếp cận thị trường xuất, nhập khẩu dễ … Đọc Thêm

Đánh giá tác động tổng thể của tự do hóa thương mại dịch vụ đối với nền kinh tế Việt Nam

Đánh giá tác động tổng thể của tự do hóa thương mại dịch vụ đối với nền kinh tế Việt Nam

Trong Báo cáo này, các tác giả đã đánh giá tác động tổng thể của tự do hóa thương mại dịch vụ đối với nền kinh tế Việt Nam. Việc đánh giá bao gồm xác định các rào cản đối với dịch vụ ở Việt Nam, sử dụng mô hình định lượng (mô hình cân bằng tổng thể khả tính - CGE) cho  các tình huống chính sách. Các … Đọc Thêm

Các qui định đặc biệt về thủ tục giải quyết các tranh chấp áp dụng cho các nước đang phát triển

Các qui định đặc biệt về thủ tục giải quyết các tranh chấp áp dụng cho các nước đang phát triển

Thỏa thuận về các Quy tắc và Thủ tục điều chỉnh về giải quyết tranh chấp (DSU) cũng như các qui định về giải quyết tranh chấp trong các hiệp định riêng lẻ dành một số ưu tiên về thủ tục dành cho các quốc gia đang phát triển. Đây có thể coi là một điểm nhấn quan trọng của cơ chế giải quyết tranh chấp … Đọc Thêm

Cơ cấu tổ chức công ty

Cơ cấu tổ chức công ty

Sức mạnh của niềm tin vào ngày mai tươi sáng đã giúp chúng ta vượt qua nhiều trở ngại chông gai. Sức mạnh của việc hội tụ tài năng đã giúp chúng ta tiến những bước tiến dài trên các lĩnh vực mà chúng ta cạnh tranh. 1.Giới thiệu chung về Công ty tư vấn doanh nghiệp Big Sailing Việt Nam CÔNG TY … Đọc Thêm

Trang 2 trên 212