Sở hữu trí tuệ

Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Tải về Tờ khai đăng ký Kiểu dáng công nghiệp (DOC /PDF) … Đọc Thêm

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Tải về Tờ khai đăng ký Nhãn hiệu (DOC /PDF) … Đọc Thêm

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

1. Các văn bản pháp luật liên quan: - Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) - Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan; - Nghị định 85/2011/NĐ-CP sửa … Đọc Thêm

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

1. Đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan - Thế nào là quyền tác giả, quyền liên quan? Quyền tác giả là quyền của các tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả phát sinh tự động từ thời điểm tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chất nhất … Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được xác lập quyền trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Người muốn được hưởng quyền đối với kiểu dáng công nghiệp phải tiến hành nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ. -Trình tự thực hiện:   + Đơn đăng ký được nộp trực tiếp hoặc … Đọc Thêm

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Cơ sở pháp lý: -Điều ước quốc tế: Về kiểu dáng công nghiệp, Việt Nam tham gia khá nhiều công ước quốc tế, cụ thể: + Công ước Paris “Công ước về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp” (1883). Các nước thành viên của Công ước thỏa thuận áp dụng nguyên tắc đối xử quốc gia và hệ thống quyền ưu tiên.  + … Đọc Thêm

Ai có quyền nộp đơn kiểu dáng công nghiệp

Ai có quyền nộp đơn kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là gì? + Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. + Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện... thuộc mọi lĩnh vực, có kết cấu … Đọc Thêm

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

-Thời gian đăng ký: Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế trải qua hai giai đoạn xét nghiệm như sau: + Thời gian thẩm định hình thức: một tháng (01) kể từ ngày nộp đơn, đơn sáng chế được kiểm tra xem mọi thông tin cần thiết và tài liệu hợp lệ đã được cung cấp trong đó hay chưa. Ví dụ: thông tin … Đọc Thêm

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

- Căn cứ pháp lý : + Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; + Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; + Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ … Đọc Thêm

Những điều cần quan tâm về đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

Những điều cần quan tâm về đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

-Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật (có thể dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình hoặc kết hợp cả hai), do con người tạo ra để phục vụ cho đời sống (Điều 4.12 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Lưu ý để phân biệt với "phát minh" là những gì con người phát hiện ra, nhận thức được đã … Đọc Thêm

Trang 1 trên 212