Bản quyền tác giả

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

1. Các văn bản pháp luật liên quan: - Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) - Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan; - Nghị định 85/2011/NĐ-CP sửa … Đọc Thêm

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

1. Đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan - Thế nào là quyền tác giả, quyền liên quan? Quyền tác giả là quyền của các tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả phát sinh tự động từ thời điểm tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chất nhất … Đọc Thêm