Kiểu dáng công nghiệp

Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Tải về Tờ khai đăng ký Kiểu dáng công nghiệp (DOC /PDF) … Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được xác lập quyền trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Người muốn được hưởng quyền đối với kiểu dáng công nghiệp phải tiến hành nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ. -Trình tự thực hiện:   + Đơn đăng ký được nộp trực tiếp hoặc … Đọc Thêm

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Cơ sở pháp lý: -Điều ước quốc tế: Về kiểu dáng công nghiệp, Việt Nam tham gia khá nhiều công ước quốc tế, cụ thể: + Công ước Paris “Công ước về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp” (1883). Các nước thành viên của Công ước thỏa thuận áp dụng nguyên tắc đối xử quốc gia và hệ thống quyền ưu tiên.  + … Đọc Thêm

Ai có quyền nộp đơn kiểu dáng công nghiệp

Ai có quyền nộp đơn kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là gì? + Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. + Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện... thuộc mọi lĩnh vực, có kết cấu … Đọc Thêm