Nhượng quyền thương mại

Dịch vụ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Dịch vụ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại (Franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doan, quảng cáo của bên nhượng quyền. Đây là một hoạt động rất … Đọc Thêm