Sáng chế

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

-Thời gian đăng ký: Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế trải qua hai giai đoạn xét nghiệm như sau: + Thời gian thẩm định hình thức: một tháng (01) kể từ ngày nộp đơn, đơn sáng chế được kiểm tra xem mọi thông tin cần thiết và tài liệu hợp lệ đã được cung cấp trong đó hay chưa. Ví dụ: thông tin … Đọc Thêm

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

- Căn cứ pháp lý : + Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; + Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; + Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ … Đọc Thêm

Những điều cần quan tâm về đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

Những điều cần quan tâm về đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

-Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật (có thể dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình hoặc kết hợp cả hai), do con người tạo ra để phục vụ cho đời sống (Điều 4.12 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Lưu ý để phân biệt với "phát minh" là những gì con người phát hiện ra, nhận thức được đã … Đọc Thêm