Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư 9:26:29 AM  06/22/2015 1. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH+ Luật Đầu tư năm 2005;+ Luật Doanh nghiệp năm 2005;+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;+ Nghị định số … Đọc Thêm