Tư vấn đầu tư nước ngoài

DỊCH VỤ TƯ VẤN CẤP PHÉP ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ TƯ VẤN CẤP PHÉP ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Dịch vụ tư vấn cấp phép đầu tư ra nước ngoài 11:25:34 AM  06/22/2015 1. Điều kiện đầu tư ra nước ngoài Đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo hình thức đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện sau: - Có dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (sau đây gọi là dự án đầu tư); - … Đọc Thêm

Thủ tục điều chỉnh giấy phép cho dự án đầu tư nước ngoài

Thủ tục điều chỉnh giấy phép cho dự án đầu tư nước ngoài

Thủ tục điều chỉnh giấy phép cho dự án đầu tư nước ngoài 10:47:22 AM   06/22/2015 Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu … Đọc Thêm

TƯ VẤN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

TƯ VẤN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài 10:33:59 AM   06/22/2015 1. Dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng đại diện - Tư vấn pháp luật về các điều kiện thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Tư vấn thủ tục cấp phép hoạt động, điều chỉnh nội dung đăng … Đọc Thêm

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục thành lập chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam 9:14:18 AM  06/22/2015 I. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP a) Là thương nhân được pháp luật nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;thủ tục thành lập doanh nghiệpb) Đã hoạt động không dưới 05 năm, kể từ khi thành lập hoặc … Đọc Thêm