Tư vấn mua bán dự án

Kinh nghiệm tư vấn mua bán dự án

Kinh nghiệm tư vấn mua bán dự án

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG NGỌC HÀ đã cung cấp các dịch vụ pháp lý cho nhiều khách hàng là các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các vụ việc chúng tôi đã tham gia tư vấn, có thể kể đến một số vụ việc điển hình: – Tư vấn chuyển nhượng các dự án đất công nghiệp tại … Đọc Thêm

Dịch vụ tư vấn mua bán dự án

Dịch vụ tư vấn mua bán dự án

Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng dự án và mua bán doanh nghiệp Rà soát, thẩm tra, đánh giá tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và dự án thuộc đối tượng mua bán, chuyển nhượng (rà soát hồ sơ pháp lý, các giấy phép, hợp đồng đã ký, đã thanh lý, các vấn đề lao động, nhân sự, các dự án đã và đang triển … Đọc Thêm