ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Về việc gia hạn sử dụng đất

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì tiếp tục được sử dụng đất theo thời hạn theo quy định của pháp luật.

(Khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2013).

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày 01/7/2014 (ngày luật Đất đai có hiệu lực thi hành), khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn theo quy định. Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày hết thời hạn giao đất.

(Khoản 3, Điều 210 Luật Đất đai 2013).

2. Thủ tục xin gia hạn thời gian sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cá nhân, hộ gia đình  đang sử dụng đất nông nghiệp được nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn theo quy định mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Trường hợp có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Thủ tục cụ thể như sau:

– Hồ sơ cần chuẩn bị:

+ Đơn đăng ký biến động đất đai;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp

(Quy định tại khoản 10 điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT)

– Hồ sơ được nộp tại: Ủy ban nhân dân xã và được giải quyết tại Phòng Tài nguyên Môi trường nơi có đất với thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

(Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

3. Thông tin về nguồn gốc đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo quy định của pháp luật, thin về nguồn gốc đất là một trong những thông tin bắt buộc phải được ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi cấp cho chủ sử dụng. Thông tin này được ghi dựa trên hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG NGỌC HÀ TƯ VẤN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN

Địa chỉ: Phòng 406, Tòa nhà Intracom, Khu đô thị mới Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Liên hệ Luật sư: Vũ Thị Thanh Hà ( sdt: 0964. 908. 780)

Tin Liên Quan