Thay đổi địa chủ trụ sở của công ty cổ phần

Công ty chúng tôi xin hướng dẫn các giấy tờ, tài liệu cần thiết để thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty cổ phần:

 Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty (địa chỉ trụ sở chính) có hai trường hợp như sau:

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật thuế

thay-doi-tru-so-cong-ty

Trường hợp 1Chuyển trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố. Trong trường hợp này, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở chính. Nội dung thông báo gồm:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

 Kèm theo Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Trường hợp 2: Chuyển trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác Trường hợp này, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung thông báo gồm:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính, số, ngày và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

– Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật

– Kèm theo Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính; (Quyết định, biên bản họp đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty); Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty; Danh sách cổ đông

Và doanh nghiệp sẽ bắt buộc phải đăng bố cáo doanh nghiệp sau khi thay đổi.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp các dịch vụ chính xác – chuyên nghiệp – hiệu quả:

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG NGỌC HÀ TƯ VẤN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN

Địa chỉ: Phòng 406, Tòa nhà Intracom, Khu đô thị mới Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Liên hệ Luật sư: Vũ Thanh Hà ( sdt: 0964. 908. 780)

Email: luatbaca@yahoo.com

Tin Liên Quan