THÔNG BÁO MỜI THẦU SAN LẤP MẶT BẰNG CỤM CÔNG NGHIỆP PHÙ ỦNG HƯNG YÊN

THÔNG BÁO MỜI THẦU SAN LẤP MẶT BẰNG

CỤM CÔNG NGHIỆP PHÙ ỦNG – Ân Thi – Hưng Yên
Hiện nay, Công ty chúng tôi được UBND tỉnh Hưng Yên giao làm chủ đầu tư: Cụm Công nghiệp Phù Ủng – Ân Thi – Hưng Yên với diện tích 400.000 m2 tại xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Công ty chúng tôi tiến hành san lấp mặt bằng với khối lượng dự kiến 1.000.000 m3. Vậy kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia đấu thầu khối lượng san lấp mặt bằng trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ:  Vũ Thanh Hà – Phone: 096 490 8780 – 090 325 7978

Tin Liên Quan