THỦ TỤC GIA HẠN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

THỦ TỤC GIA HẠN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

a. Trình tự thực hiện:

– Trước khi hết hạn sử dụng đất sáu (06) tháng, người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nộp hai (02) bộ hồ sơ tại Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

+ Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc xem xét, quyết định gia hạn giao lại đất, gia hạn hợp đồng thuê đất; thông báo cho người được gia hạn sử dụng đất biết để thực hiện nghĩa vụ tài chính;

+ Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ sau ngày hết thời hạn sử dụng đất, người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết hạn, nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất cho Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc;

+ Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chứng từ tài chính, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc nộp cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chứng từ tài chính, cơ quan Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gửi cho Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc;

+ Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc trao lại cho người sử dụng đất được gia hạn sử dụng đất.

+ Đối với những trường hợp không đủ điều kiện gia hạn sử dụng đất thì cơ quan Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội thực hiện việc thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 – Điều 132 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP.

b. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trụ sở Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin gia hạn sử dụng đất.

– Dự án bổ sung về sản xuất, kinh doanh đã được xét duyệt đối với trường hợp dự án xin gia hạn sử dụng đất trên mười hai (12) tháng.

+ Trường hợp dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì việc xét duyệt dự án bổ sung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt dự án đầu tư thực hiện;

+ Trường hợp dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước và không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì việc xét duyệt dự án bổ sung do Ban quản lý Khu công nghệ cao thực hiện;

        +  Các giấy tờ theo quy định của UBND thành phố Hà Nội đối với hồ sơ đăng ký biến động gia hạn quyền sử dụng đất nộp tại sở Tài nguyên và Môi trường như: Văn bản giới thiệu địa điểm, bản vẽ chỉ giới đường đỏ,  quy hoạch chi tiết xây dựng tổng thể mặt bằng 1/500; Trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2000 được cơ quan thẩm quyền thẩm định và xác nhận. Báo cáo về việc chấp hành pháp luật đất đai của người xin giao đất, thuê đất được cơ quan thẩm quyền xác nhận, thời gian xác minh không quá 15 ngày.

Lưu ý:

– Hồ sơ phải nộp là hồ sơ bằng tiếng Việt, nếu là tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– Hồ sơ phải được đóng quyển, có bìa cứng, đảm bảo công tác lưu trữ lâu dài.

– Số lượng hồ sơ:  04 (bộ) trong đó có 01 (bộ) gốc.

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: C¸c đối tượng được giao lại đất, được cho thuê quyền sử dụng đất trong Khu Công nghệ cao Hoà Lạc.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

– Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép gia hạn sử dụng đất.

h. Lệ phí:

 – Đối với hồ sơ chứng nhận biến động mức thu phí tính bằng 100.000 đ/ hồ sơ, nhưng tối đa không vượt quá 5.000.000 đ/hồ sơ.

– Cấp lại, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 20.000 đ/ lần.

i. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai:  (Mẫu  kèm theo)

– Đơn xin gia hạn sử dụng đất.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

 Đạt tiêu chí dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao.

– Dự án thuộc danh mục công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên, khuyến khích phát triển.

– Sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG NGỌC HÀ TƯ VẤN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN

Địa chỉ: Phòng 406, Tòa nhà Intracom, Khu đô thị mới Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Liên hệ Luật sư: Vũ Thị Thanh Hà ( sdt: 0964. 908. 780)

Tin Liên Quan