Thủ tục lập dự án đầu tư

Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. Lập một dự án đầu tư chỉ là bước sau cùng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Muốn lập một dự án đầu tư có chất lượng, hiệu qủa thì nhà đầu tư phải tiến hành nhiều công việc, cụ thể:

Tam-quan-trong-cua-viec-lap-du-an-dau-tu

I. Chủ đầu tư dự án chuẩn bị lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư theo các nội dung sau:

1.    Nghiên cứu, đánh giá thị trường đầu tư.

2.      Xác định thời điểm đầu tư và qui mô đầu tư.

3.      Lựa chọn hình thức đầu tư.

4.      Tiến hành các hoạt động khảo sát và lựa chọn địa bàn đầu tư.

Sau khi thực hiện xong các công việc trên thì nhà đầu tư tiến hành lập dự án đầu tư Dự án đầu tư được biểu hiện ở hai văn kiện:

.  –     Báo cáo tiền khả thi.

.   –     Báo cáo khả thi.

II. Hồ sơ xin trình duyệt dự án đầu tư:

0.       Đối với các dự án đầu tư sửa chữa nhưng không làm thay đổi quy mô, tính chất công trình hoặc dự án đầu tư để mua thiết bị:

–       Tờ trình xin xét duyệt dự án do chủ đầu tư trình cơ quan cấp quyết định đầu tư;

–         Dự án đầu tư với nội dung nêu trên.

1.       Đối với các dự án có đầu tư xây dựng mới:

–         Tờ trình xin xét duyệt dự án do chủ đầu tư trình cơ quan cấp quyết định đầu tư;

–         Dự án đầu tư với nội dung nêu trên;

–         Ý kiến bằng văn bản của Kiến trúc sư trưởng Thành phố về quy hoạch và kiến trúc.

2.       Đối với các dự án đầu tư trình duyệt lại do điều chỉnh dự ánh đầu tư đã được duyệt:

–         Tờ trình xin xét duyệt lại dự án do chủ đầu tư trình cấp quyết định đầu tư;

–         Bản thuyết minh giải trình lý do phải xin điều chỉn

Trên đây là những vấn đề cơ bản, là cái sườn để lập một dự án đầu tư, nó sẽ có sự thay đổi điểm này hoặc điểm khác khi áp dụng vào một lĩnh vực đầu tư cụ thể trong thực tế. 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp các dịch vụ chính xác – chuyên nghiệp – hiệu quả

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG NGỌC HÀ TƯ VẤN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN

Địa chỉ: Phòng 406, Tòa nhà Intracom, Khu đô thị mới Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Liên hệ Luật sư: Vũ Thị Thanh Hà ( sdt: 0964. 908. 780)

 Email: luatbaca@yahoo.com

 

Tin Liên Quan