TƯ VẤN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

10:33:59 AM   06/22/2015

1. Dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng đại diện

– Tư vấn pháp luật về các điều kiện thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

– Tư vấn thủ tục cấp phép hoạt động, điều chỉnh nội dung đăng ký hoạt động cho văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam;

– Tư vấn chuẩn bị các tài liệu hồ sơ cần thiết để cấp giấy phép hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

– Hỗ trợ khách hàng trong việc dịch thuật và chứng thực các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự do thương nhân nước ngoài cung cấp;

– Tư vấn, soạn thảo các tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan cấp phép và gửi tới thương nhân nước ngoài để kiểm tra lại các thông tin;

– Chỉnh sửa và hoàn thiện các thông tin thay đổi (nếu có) để phù hợp với nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài và phù hợp với yêu cầu của cơ quan cấp phép;

– Gửi lại hồ sơ cho thương nhân nước ngoài ký, đóng dấu trước khi nộp Hồ sơ;

– Thay mặt cho thương nhân nước ngoài thực hiện việc nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép theo ủy quyền;

– Theo dõi tiến trình thụ lý hồ sơ và cấp giấy phép hoạt động Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam;

– Đăng ký con Dấu cho Văn phòng đại diện nước ngoài;

– Tư vấn cho khách hàng đăng bố cáo thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam trên 3 số báo liên tiếp;

– Tư vấn, soạn thảo và nộp bản thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện nước ngoài (nộp kèm bản sao Hợp đồng thuê trụ sở, số người nước ngoài, người Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện, mẫu dấu văn phòng, các số báo đã đăng bố cáo, số tài khoản của văn phòng đại diện…;

– Đăng ký thuế cho hoạt động của văn phòng đại diện và người lao động làm việc cho văn phòng đại diện nước ngoài.

– Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động nước ngoài tại Việt Nam.

2. Điều kiện cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:
1. Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp.
2. Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.

3. Hồ sơ cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bao gồm:
a.Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.

b.Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyển nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm.

c.Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (bao gồm văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp…) chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.

d.Điều lệ hoạt động của thương nhân nước ngoài.

e.Giấy tờ xác nhận tư cách pháp nhân của người đứng đầu Văn phòng đại diện: Bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài).

f.Hợp đồng thuê địa điểm để đặt trụ sở văn phòng đại diện.
Lưu ý:
-Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch thuât, công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Các trường hợp không cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện

Cơ quan cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện không cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài trong các trường hợp sau:
Thương nhân nước ngoài không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Mục I nêu trên.
Thương nhân nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày bị thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Thương nhân nước ngoài chỉ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm  kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Có bằng chứng cho thấy việc thành lập Văn phòng đại diện gây phương hại đến quốc phòng an ninhh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khỏe của nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.
Nộp hồ sơ không hợp lệ và không bổ sung đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

5. Thông báo hoạt động của văn phòng đại diện

1. Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép, Văn phòng đại diện phải đăng báo viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp về những nội dung sau đây:
a)Tên, địa chỉ trụ sở của Văn phòng đại diện;
b)Tên, địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài;
c)Người đứng đầu Văn phòng đại diện;
d)Số, ngày cấp, thời hạn của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, cơ quan cấp Giấy phép;
đ)Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện.
2. Trong thời hạn quy định tại điểm 1 nêu trên, Văn phòng đại diện phải chính thức hoạt động và thông báo cho Sở Công thương nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở về việc mở cửa hoạt động tại trụ sở đã đăng ký.

6. Mở tài khoản và chế độ báo cáo hoạt động

– Văn phòng đại diện được mở tài khoản chuyên chi bằng ngoại tệ và tài khoản chuyên chi bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại Ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn phòng đại diện.
– Việc thành lập bộ máy quản lý và cử nhân sự lãnh đạo của Văn phòng đại diện do thương nhân nước ngoài quyết định. Số người nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện phải phù hợp với pháp luật về lao động và cam kết của Việt Nam tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, định kỳ hàng năm, trước ngày làm việc cuối cùng của tháng 01 năm kế tiếp, Văn phòng đại diện phải gửi báo cáo bằng văn bản về hoạt động trong năm của mình tới cơ quan cấp phép thành lập văn phòng đại diện.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp các dịch vụ chính xác – chuyên nghiệp – hiệu quả

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG NGỌC HÀ TƯ VẤN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN

Địa chỉ: Phòng 406, Tòa nhà Intracom, Khu đô thị mới Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Liên hệ Luật sư: Vũ Thị Thanh Hà ( sdt: 0964. 908. 780)

Email: luatbaca@yahoo.com

Tin Liên Quan