Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh

Mỗi doanh nghiệp theo thời gian thì lĩnh vực kinh doanh, kế hoạch kinh doanh ngày càng phát triển. Chính vì vậy giấy đăng ký kinh doanh khi thành lập công ty mới không đáp ứng được nhu cầu phát triển của công ty. Vì thế việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh là việc làm rất cấp thiết để hoạt động kinh doanh của bạn được đúng pháp luật.

thay-doi-nganh-kinh-doanh

1)Trước khi thay đổi ngành nghề kinh doanh bạn cần lưu ý:

Tra danh mục mã ngành nghề đăng ký kinh doanh để có thể nắm bắt được những ngành nghề mình sẽ hoạt động.

-Lựa chọn và ghi ngành nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

– Tìm hiểu các quy định của pháp luật chuyên ngành về ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

– Nếu ngành nghề kinh doanh mới là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì cần phải thay đổi, bổ sung các điều kiện cần đáp ứng.

2)Thành phần hồ sơ bao gồm:

-Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm những nội dung sau:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

+  Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

+Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Kèm theo Thông báo phải có: Quyết định và bản sao Biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

3)Trình tự thực hiện:

·      Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.

·      Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

·      Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ.

4)Cách thức thực hiện:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính Nếu người đi nộp là người đại diện theo ủy quyền thì phải có giấy giới thiệu.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp các dịch vụ chính xác – chuyên nghiệp – hiệu quả:

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG NGỌC HÀ TƯ VẤN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN

Địa chỉ: Phòng 406, Tòa nhà Intracom, Khu đô thị mới Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Liên hệ Luật sư: Vũ Thanh Hà ( sdt: 0964. 908. 780)

Email: luatbaca@yahoo.com

 

Tin Liên Quan